Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Thực phẩm 18/07/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Đóng gói 16/07/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Cơ khí 24/06/2022 Nam 160.768 Yên 54 detail
Thực phẩm 19/07/2022 Nữ 157.000 Yên 60 detail
Thực phẩm 24/06/2022 Nữ 157.000 Yên 54 detail
Phân Loại 29/07/2022 Nam 167.385 Yên 20 detail
May mặc 25/06/2022 Nữ 151.500 Yên 9 detail
Kĩ sư Cơ khí 30/06/2022 Nam 200.000 Yên 10 detail
Kĩ sư Cơ khí 28/06/2022 Nam 180.000 10 detail
Thực phẩm 26/06/2022 Nam 156.294 Yên 70 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Kĩ sư Cơ khí 28/06/2022 Nam 180.000 10 detail
Kĩ sư Cơ khí 30/06/2022 Nam 200.000 Yên 10 detail
Xây dựng 21/05/2022 Nam 190.000 Yên 18 detail
kĩ sư kinh tế 26/05/2022 Nam 210.000 Yên 6 detail
May mặc 27/05/2022 Nữ 180.000 Yên 9 detail
Nông Nghiệp 31/05/2022 Nam/Nữ 190.000 Yên 15 detail
Cơ khí 27/03/2022 Nam/Nữ 195 000 Yên 45 detail
Điện tử 15/11/2021 Nam 196.000 9 detail
kĩ sư điện 08/12/2021 Nam 180.000 Yên 12 detail
Điện tử 02/01/2022 Nam 241.000 Yên 15 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Hàn Xì 19/07/2022 Nam 161.624 Yên 29 detail
Xây dựng 24/07/2022 Nam 150.000 Yên 6 detail
Ô tô 18/07/2022 Nam 153.200 20 detail
Cơ khí 23/07/2022 Nam 164.696 Yên 68 detail
Cơ khí 16/07/2022 Nam 154.696 Yên 21 detail
Đúc nhựa 24/07/2022 Nam Nữ 160.768 Yên 25 detail
Phân Loại 29/07/2022 Nam 167.385 Yên 20 detail
Nội thất 16/07/2022 Nam 153.183 Yên 9 detail
Mộc 17/07/2022 Nam 158.373 Yên 21 detail
Đóng gói 25/07/2022 Nam 154.266 yên 9 detail
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
1 Năm 26/07/2022 Nữ 151.722 Yên 24 detail
1 Năm 25/07/2022 Nữ 140.000 Yên 48 detail
1 Năm 20/07/2022  Nữ 150.100 Yên 60 detail
Đóng gói 16/07/2022 Nữ 148.667 Yên 19 detail
Thủy Sản 19/07/2022 Nam/Nữ 154.200 Yên 150 detail
Đóng gói 16/07/2022 Nữ 157.000 Yên 30 detail
Thực phẩm 18/07/2022 Nữ 176.000 Yên 18 detail
Nông Nghiệp 23/07/2022 Nữ 151.064 yên 9 detail
May mặc 13/07/2022 Nữ 149.100 Yên 30 detail
May mặc 23/07/2022 Nữ 148.500 Yên 33 detail

Việc làm ngoài nước mới nhất Xem thêm

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

Tin tức việc làm ngoài nước

CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Mr. Thịnh: 0981.885.885(Zalo, Messenger)

Mr. Hạnh: 0936.866.826(Zalo, Messenger)

Ms. Thu Hà: 0983.886.283(Zalo, Messenger)

(Add ZALO Online, Line, Messenger để được tư vấn trực tiếp)

phone 0981 885 885