Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Ngày thi : 25/08/2022

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng hàn cơ khí tại Nhật Bản tuyển 29 nam làm ở tỉnh Kagawa

Đơn hàng hàn cơ khí tại Nhật Bản tuyển 29 nam làm ở tỉnh Kagawa

Ngày thi : 19/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 161.624 Yên

Số lượng : 29

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Đơn hàng gia công cơ khí tuyển 6 nam làm dập kim loại tại Nhật Bản

Ngày thi : 24/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.000 Yên

Số lượng : 6

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 20 nam đứng máy tiện phụ tùng ô tô

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 20 nam đứng máy tiện phụ tùng ô tô

Ngày thi : 18/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 153.200 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng cơ khí tại Nhật Bản tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện

Đơn hàng cơ khí tại Nhật Bản tuyển 68 Nam vận hành máy móc phay tiện

Ngày thi : 23/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 164.696 Yên

Số lượng : 68

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 21 nam vận hàng máy tại tỉnh Saitama

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản tuyển 21 nam vận hàng máy tại tỉnh Saitama

Ngày thi : 16/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 154.696 Yên

Số lượng : 21

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Kỹ sư cơ khí Nhật Bản tuyển 10 nam làm việc tại Shizoaka

Ngày thi : 28/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000

Số lượng : 10

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Tuyển 10 nam kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản

Ngày thi : 30/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 200.000 Yên

Số lượng : 10

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 9 nữ làm tại Fukuoka

Ngày thi : 25/08/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 151.500 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tuyển 20 nam tại Osaka

Ngày thi : 29/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 167.385 Yên

Số lượng : 20

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Kyoto Nhật Bản tuyển 54 nữ

Ngày thi : 24/08/2022

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/08/2022

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

phone 0385 866 866