Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 14/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 161.400 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Ngày thi : 19/02/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 159.600 Yên

Số lượng : 9

Đơn hàng đi Nhật miễn phí tuyển 30 nữ đóng gói công nghiệp

Đơn hàng đi Nhật miễn phí tuyển 30 nữ đóng gói công nghiệp

Ngày thi : 25/02/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 140000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Ngày thi : 28/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Đơn hàng dập kim loại linh kiện ô tô Nissan Nhật Bản tuyển 54 nam

Ngày thi : 24/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.768 Yên

Số lượng : 54

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Đơn hàng truyền thống tuyển 100 nữ và 20 nam làm chế biến thủy sản Nhật Bản

Ngày thi : 25/02/2023

Giới tính : Nam Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 120

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Tuyển 30 nữ làm đóng gói công nghiệp tại Nhật Bản làm ở tỉnh Tokyo

Ngày thi : 16/02/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 157.000 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Nhật Bản tuyển 18 nữ

Ngày thi : 18/02/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 176.000 Yên

Số lượng : 18

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Ngày thi : 25/02/2023

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 24

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Ngày thi : 17/02/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.373 Yên

Số lượng : 21

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Ngày thi : 21/02/2023

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 149.540 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Ngày thi : 22/02/2023

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 150.369 Yên

Số lượng : 57

phone 0385 866 866