Đơn hàng làm thạch cao tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Tokyo

Đơn hàng làm thạch cao tại Nhật Bản tuyển 12 nam làm ở Tokyo

Ngày thi : 25/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.200 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Đơn hàng điện lạnh đi Nhật tuyển 15 nam làm tại tỉnh Saitama

Ngày thi : 26/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 150.696 yên

Số lượng : 15

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Đơn hàng in ấn Nhật Bản tuyển 09 Nữ làm tại tỉnh Hyogo

Ngày thi : 19/11/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 159.600 Yên

Số lượng : 9

Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Tuyển 12 Nam đơn hàng làm bánh mì ở Nhật Bản tại tỉnh Aichi

Ngày thi : 14/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 161.400 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Đơn hàng mộc nội thất Nhật Bản tuyển 21 Nam làm việc tại Aichiken

Ngày thi : 17/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 158.373 Yên

Số lượng : 21

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Đơn hàng lái máy xúc đi Nhật Bản tuyển 12 nam làm tại tỉnh Kanagawa

Ngày thi : 28/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 183.339 Yên

Số lượng : 12

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Đơn hàng may mặc Nhật Bản tuyển 30 nam nữ may tay vịn ghế ngồi ô tô

Ngày thi : 21/11/2023

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 159.540 Yên

Số lượng : 30

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Đơn hàng bò sữa Nhật Bản tuyển 57 nam nữ làm tại tỉnh Hokkaido

Ngày thi : 22/11/2023

Giới tính : Nữ/ Nam

Lương cơ bản : 150.369 Yên

Số lượng : 57

Đơn hàng thi công cốt thép tại Nhật Bản tuyển 60 nam làm ở tỉnh Shiga

Đơn hàng thi công cốt thép tại Nhật Bản tuyển 60 nam làm ở tỉnh Shiga

Ngày thi : 28/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 160.852 Yên

Số lượng : 60

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

THI CÔNG CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 22/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 180.000 Yên

Số lượng : 59

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Đơn hàng cơm hộp tại Nhật Bản tuyển 30 nữ làm ở tỉnh Chiba

Ngày thi : 17/11/2023

Giới tính : Nữ

Lương cơ bản : 158.000 Yên

Số lượng : 30

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

SƠN PHUN KIM LOẠI, GỖ TẠI NHẬT BẢN

Ngày thi : 25/11/2023

Giới tính : Nam

Lương cơ bản : 165.376 Yên

Số lượng : 15

phone Chat facebook